طراحی سایت برای یک شرکت قطعا ضروری است ، زیرا سایت را می توان به عنوان یک پل ارتباطی آنلاین و کاملا در دسترس معرفی کرد . طراحی سایت شرکتی قطعا

با توجه به نوع کار و فعالیت شرکت انجام خواهم شد ، پس از نظر ویژگی های تخصصی طراحی سایت های شرکت ها با هم متفاوت خواهند بود . از انجایی که سایت می تواند برای شرکت به صورت غیر حضوری و بدونه بازاریابی مشتری جذب کند باید از نظر اطلاعات مربوط به نحوه فعالیت و انواع محصولات یا خدماتی که ارائه می شود کامل باشد ، تک تک فرایند های کاری و سیکل های اداری باید به درستی و قابل درک شرح داده شوند ، تمامی محصولات به همراه ویژگی هایشان و بعضا با ذکر قیمت والبته با عکس های با کیفیت ثبت شوند .

همچنین نحوه ارسال و دریافت ها شرح داده شوند . تک تک بخش های شرکت به تفکیک باید از طریق یک وب میل مرتبط به خود با مشتریان مکاتبه  داشته باشند .

اخبار شرکت از هرنوعی که باشد از خرید دستگا ه های جدید گرفته تا اضافه کردن خدمات جدید و یا زمان های تعطیلی شرکت باید در آن ذکر شوند .

منو های سایت باید کاملا تخصصی تفکیک شوند تا کاربران را دچار سرگمی نکنند .

از نظر ظاهری طراحی سایت شرکتی باید با ظاهری شکیل و در خور شان شرکت  انجام شود و تصویری از فضای جوی و فرهنگی موجود در شرکت را نمایان کند .

در طراحی سایت شرکتی باید تمامی اطلاعات و راه های ارتباطی با شرکت از قبیل : تلفن ، فکس ، ایمیل  و غیره ثبت شوند .

سایت شرکت باید همیشه به روز و در دسترس باشد تا به درستی و در همه حال مشتریان را هدایت کند .

اگر شرکت در زمینه بین المللی نیز فعالیت دارد باید طراحی سایت به صورت دو زبانه یا بسته به نوع فعالیت چند زبانه انجام شود .

طراحی سایت یک شرکت شکل دهنده شخصیت شرکت در دنیای مجازیست پس از نظری ظاهری و محتوایی باید شکیل و ارزشمند باشد .