نرم افزار مدیریت کلینیک شرکت رابین با هدف مدیریت و اتوماسیون سازی کلینیک ها , ساده سازی وسهولت خدمات پذیرش و ثبت اطلاعات مراجعه کنندگان و پرسنل و پزشکان

طراحی شده و با ثبت گزارشات نرم افزار مدیریت کلینیک به صورت روزانه امکان مدیرتی بی نقص وهوشمند را فراهم می سازد .

برخی از قابلیت های نرم افزار مدیریت کلینیک رابین :

قابلیت پذیرش بیمار و ثبت پیش فاکتور

قابلیت تعریف انواع بیمه و سازمان های طرف قرارداد

مدیرت خدمات قابل ارائه در کیلینیک

مدیریت بخش های فروشگاهی ( عینک - کفش های طبی و ... )

مدیریت بخش های خدماتی ( تزریقات - آزمایشگاه - مددکاری و ... )

ثبت اطلاعات بیمار و تشکیل پرونده با امکان پذیرش مجدد بیمار

قابلیت ثبت نتیجه معاینه بیمار توسط پزشک در فرم بیمار

قابلیت تعیین وقت مراجعه بعدی توسط پزشک معالج

قابلیت ثبت آزمایشات و نتایج آن توسط پزشک معالج

مدیریت مبالغ دریافتی با ثبت جزئیات و ارائه رسید

مدیریت سطوح دسترسی هر یک از کاربران روی ثبت وحذف و ویرایش در هر یک از فرم های برنامه

قابلیت ارجاع بیمار توسط پزشک معالج به بخش ها و پزشکان دیگر

قابلیت ارتباط و ارسال گزارشات پزشکان با یکدیگر

قابلیت گفتکو کردن کاربران سیستم با یکدیگر

قابلیت افزودن کاربران به تعداد دلخواه

امکان ثبت انتقادات و پیشنهادات کاربران و ارجاع نظرات به مدیریت

امکان ارسال گزارش به مدیریت کلینیک یا هریک ازکاربران که تعیین شوند

دارای محیط کاربری گرافیکی و بسیار ساده