طراحی سایت یا طراحی وب سایت شخصی کاملا بر اساس نیاز ها و سلایق شخصیه فرد انجام می گیرد . همان طور که از اسمش مشخص است طراحی سایت شخصی

هدف شخص را دنبال می کند پس بسته به نوع هدف می توان طراحی سایت را انجام داد ، اگر این اهداف به نوعی باشند که قرار باشد هرچیزی را به اشتراک بگذارد ، برای مثال : عکس ، فیلم و یا هر نوع فایلی به اشتراک گذاشته شود و هول محور آن بحثی به وجود بیاید یا موضوع خاصی ارائه داده شود ، باید در طراحی سایت شخصی به نوعی نکات معمول  و رسمی در نظر گرفته شود ، زیرا سایت با کاربران تعامل  دارد پس باید شکیل و در خور توجه باشد .

اما اگر سایت صرفا شخصی بوده و حتی مطالب آن هم هدف به اشتراک گذاری و بحث را نداشته باشد ، کاملا فرد می تواند سایت را از نظر ظاهر سایت ، رنگ ها ، عکس ها ، صدا ها و هر چیز دیگری که مد نظر است طراحی کند .

طراحی وب سایت شخصی بیشتر توسط افرادی استقبال می شود که به دنبال شناساندن اهداف و تحقیقات خود به جامعه هستند و معمولا در آن از مستندات و منابع خود نیز یاد خواهند کرد و روند تحقیقاتی و تالیفات خود را معرفی می کنند .

معمولا سایت های شخصی نیاز به سئو سایت ندارند مگر اینکه نیاز به سئو توسط شخص احساس شود .