نرم افزار مدیریت کسب و کار یا همان نرم افزار bpms امروزه به عنوان قوی ترین نرم افزار مدیریتی ، یکپارچه سازی سازمان ها و به نوعی

نرم افزار اتوماسیون اداری در دنیا شناخته شده است . عموما وقتی یک نرم افزار محبوب و معروف می شود تمام شرکت هایی که قابلیت تولید ، بومی سازی و یا پیاده سازی آن را داشته باشند دست به کار شده و خود را به عنوان یک شرکت نرم افزاری تولید کننده معرفی می کنند .

با این وجود بازار گرم و پر سرو صدایی هول محور این نرم افزارها به اختصار ( نرم افزار bpms) شکل می گیرد ، اما بعضا دمو یا سیستمی که به مشتری ارائه می شود کارکرد های لازم را نداشته و به اصطلاح به جای یک bpms  واقعی یک ورک فلو تحویل سازمان شده است .

یک نرم افزار مدیرت فرآیندهای کسب و کار باید برای مدیرت یک تجارت بتواند یک چرخه حیاط کامل را طی کند .

مراحل این چرخه حیاط عبارت است از :

آنالیز و طراحی فرآیند ها :

در این مرحله باید تمامی فرایندهای سازمان انالیز و بررسی شوند ، نیازها سنجیده و میزان اعتبار آنها مشخص شود سپس با باز بینی دقیق فرآیند ها مدل شوند .

پیاده سازی یا پیکر بندی فرآیند ها :

پس از مدل سازی ، پیاده سازی فرآیندها باید مطابق با مدل های تایید شده و حتی شرایط محیطی سازمان انجام شوند و سیستم باید توانایی اتصال به دیگر سیستم های موجود در سازمان را داشته باشد که به آن یکپارچه سازی سازمان یا حذف نرم افزارهای جزیره ای نیز گفته می شود .

اجرایی بودن فرآیند ها :

در این بخش سیستم به بررسی و کنترل فرآیندهای واقعی که قابل اجرا هستند می پردازد و مشخص میکند که اهداف و سیکل تعریفی برای فرآیند مورد نظر به درستی طی شود .

ارزیابی فرآیند ها :

در این مرحله سیستم پس از اجرایی شدن نتایج را برای بهبود فرآیند ها و کامل کردن آنها بررسی می نماید .

 

پس از آگاهی از این چرخه حیاط فرآیند ها باید بدانید که در دنیا برای اینکه به توان ادعا کرد که سیستم موجود نرم افزار مدیریت کسب و کار است یک سری ابزارهایی مطرح شده ، اما به یاد داشته باشید این ابزارها به عنوان حداقل امکانات معرفی شده و جامعیت یه نرم افزار اتوماسیون اداری یا bpms را تایید نمی کند .

ابزار طراحی فرآیند  ( Process Designer )

موتور مدیریت فرآیند  (Process Engine )

ابزار ساخت و طراحی مدل داده  (Data Model Designer)

ابزار پیگیری فرآیندها و ثبت تاریخچه  (Tracking)

ابزار پایش فعالیتها  (Monitoring Activity Business )

ابزار تعیین قواعد کسب و کار  (Polices Business Rules)

ابزار ساخت قواعد کسب و کار (Engine Rule )

ابزار تعریف اعلان و هشدار (Designer Alert )

موتور مدیریت اعلان و هشدار ( Engine Alert)

ابزار طراحی فرمها  (Form Designer)

ابزار مدیریت فرمها (Form Engine)

ابزار طراحی چارت سازمانی، ایفا کنندگان نقشها  (Allocation Resource )

ابزار تعریف گزارش ها  (Report Designer)

موتور مدیریت گزارش ها  (Report Engine)

داشبورد شاخصهای کلیدی و هزینهای فرآیندها  (Process Dashboard)

داشبورد وظایف  (Task Dashboard)

ابزار تست فرآیند  (Process Test Engine)

ابزار انتقال فرآیندها از محیط تست به محیط اجرا  (BPM Transfer Tool)

رابط متمرکز مبتنی بر وب جهت دسترسی به فرآیندها و گزارشات  (Web Work Portal)